SE GB
Meny

Vägen till whisky

Gammelstilla Whisky AB grundades hösten 2005 efter ett års konkret planerande.

Det hela började dock flera år tidigare då tre av oss var kollegor i ett mindre företag i Gävle. Vid olika sammankomster visade det sig att vi alla var intresserade och fascinerade av denna ädla dryck och att alla tre även var intresserade att starta och driva någon typ av företag tillsammans. Det dröjde till augusti 2004 innan dessa två helt skilda diskussionsämnen förenades till ett och idén om ett eget destilleri började ta form.

Arbetets storlek visade sig i ett tidigt stadium vara omfattande och tre personer skulle vara alldeles för få. Vi beslöt oss för att leta efter andra whiskyälskande personer med olika kompetensområden att tillföra i företaget. Vårt mål var att bli en arbetsgrupp om tio personer. Detta uppnåddes efter ytterligare ett halvår då vi hittat passande kandidater till delägarskapet.

Under tiden gruppen expanderade sökte vi även en plats där vår verksamhet kunde bedrivas. Denna typ av verksamhet ställer speciella krav, inte bara på byggnaden och anläggningen, utan även på omgivningens karaktär som kommer att förknippas med whiskyn. Ett harmoniskt landskap med kulturella anor som gärna kommer med en nypa mystik.

Och visst är Gammelstilla ett bruk med gamla anor. Tegelmagasinet på den natursköna udden var en gång tänkt som herrgård för den dåvarande brukspatronen. I anslutning till bruket, ett stenkast från udden, hittade vi det vi kallar för det Vita Magasinet. Det är ett stenhus med de perfekta förutsättningarna för att anlägga ett whiskydestilleri; lagom stort, högt i tak för att få in de ståtliga pannorna och av ett icke brandfarligt material. Dessutom otroligt vackert och rogivande.

Våra milstolpar

2004 Idén om Gammelstilla Whisky föds
2005 Gammelstilla Whisky AB bildas
2012 Produktionsanläggningen invigs
2014 Första destillatet läggs på lagring
2015 Produktionen skalades upp
2017 Första buteljeringen av färdig whisky