SE GB
Meny

Företaget startade 2005. Nu består företaget av c:a 400 aktieägare. Företaget drivs med en halvtidsanställd och timanställda. De timanställda är styrelseledamöter eller fd. Företaget är inne i en expansion och kommer öka produktionen från c:a 8000 liter till 16 000 liter per år. Detta innebär också att nyanställningar kommer att ske.

Företagsfakta finns under följande länk:

Gammelstilla Whisky