SE GB
Meny

Platsen Gammelstilla

Gammelstilla Bruk besitter, förutom sin gränslösa skönhet, en rik och lång historia.
Bruket föddes redan på 1650-talet med den första stångjärnssmedjan med sitt nära avstånd till  Torsåkersgruvorna där bland annat råvaran tackjärn hämtades. På 1700 talet kom bruket att expandera med ytterligare en smedja, en egen masugn och en mekanisk verkstad. Året 1914 upphörde järnframställningen och Gammelstilla övergick till att bli ett jord- och skogsbruk och det var så sent som 1971 som det helt avvecklades.

Idag har bruket med sina flera byggnader tystnat. Men historien fortsätter med ytterligare ett kapitel. Det vita magasinet, som restes mellan 1757-61 då åkerarealen utvidgades och mer plats för spannmålsprodukter behövdes, har blivit den byggnad att husera produktionen av Gammelstilla Whisky. Tegelmagasinet som var tänkt som en ståtlig herrgårdsbyggnad för brukspatronen är idag lager för Gammelstilla Whiskys whiskytunnor.

Endast ett 40-tal fast boende personer och ett antal sommargäster bebor orten. Att besöka Gammelstilla har kommit att bli både en naturskön och historisk upplevelse.

För att lära dig mer om Gammelstilla, besök oss gärna eller ta en titt på följande länkar: