SE GB
Meny

Företaget startade 2005. 2018 består företaget av c:a 400 aktieägare. Företaget drivs av en arbetande styrelse på 8-10 ledamöter/suppleanter inklusive VD. Arbetet bedrivs till största delen ideellt.

Företagsfakta finns under följande länk:

Gammelstilla Whisky